Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini construccionsmencio.cat pertanyen a Construccions Menció, SL, amb domicili a c/ Gènova, 61, de Crespià (17832), tel. 972597086. El CIF de Construccions Menció, SL és B17563776.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de Construccions Menció, SL o de terceres persones amb qui Construccions Menció, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de .

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a construccionsmencio.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Construccions Menció, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Construccions Menció, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Construccions Menció, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Construccions Menció, SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable CONSTRUCCIONS MENCIÓ, S.L. que ha estat degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar-lo sobre els productes i serveis sol·licitats, així com de l'enviament de comunicacions comercials sobre aquests productes i serveis. L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de CONSTRUCCIONS MENCIÓ, S.L. , a c/ GÈNOVA, 61 - 17832 CRESPIA - GIRONA.

L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per conservar-les, a terceres persones.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB CONSTRUCCIONSMENCIO.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.