24/10/2013

Certificat d'eficiència energètica

Per qualsevol contracte de lloguer o compra/venda d'un edifici, o part d'ell, és obligatori disposar del Certificat d'Eficiència Energètica que té una validesa de 10 anys. Disposem de tècnic acreditat per poder fer aquests certificats.