Obra nova

Realitzem tot tipus d'obres com ara habitatges unifamiliars (aparellats, aïllats, etc.), garatges, granges, tanques de parcel·les, fosses sèptiques, etc.

 • Habitatge a Crespià

  Habitatge a Crespià

 • Piscina a Crespià

  Piscina a Crespià

 • Piscina a Crespià

  Piscina a Crespià

 • Habitatge a Ravós del Terri

  Habitatge a Ravós del Terri

 • Pavimentació de pati a Capmany

  Pavimentació de pati a Capmany

 • Col·locació de panots a vorera a Mas Pau

  Col·locació de panots a vorera a Mas Pau

 • Arqueta per a instal·lació elèctrica a Camallera

  Arqueta per a instal·lació elèctrica a Camallera

 • Excavació de vas de piscina

  Excavació de vas de piscina

 • Piscina acabada

  Piscina acabada