Serveis

A l'empresa Construccions Menció tenim vehicles propis per poder transportar el material i el personal a les diverses obres. 

Disposem d'una retroexcavadora per realitzar feines de moviment de terres, tant per a clients de l'empresa com per a particulars o altres empreses. 

Oferim assessorament tècnic, amidaments i pressupostos.

Tenim a la nostra disposició un arquitecte tècnic per oferir servei als nostres clients i també a qualsevol particular o empresa que necessiti el servei.

També realitzem el certificat d'eficiència energètica.